Porównanie kosztów eksploatacji gruntowej i powietrznej pompy ciepła w domu jednorodzinnym

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń kosztów eksploatacji powietrznej oraz gruntowej pompy ciepła dla modelowego domu jednorodzinnego. Jako model obliczeniowy wykorzystano budynek o powierzchni 250m2 o współczynniku obciążenia cieplnego 50W/m2 w którym temperatura wewnętrzna utrzymywana jest na poziomie +24oC. Gruntowe i powietrzne pompy ciepła Powietrzne pompy ciepła są urządzeniami najbardziej powszechnymi

Zobacz cały artykuł »

Znak budowlany B

Znak budowlany B jest kolejnym obok oznaczenia CE znakiem zgodności upoważniającym do legalnego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku Polskim. Z niniejszego artykułu dowiesz się: Czym jest znak budowlany i czego dotyczy? Jakie dokumenty towarzyszą oznakowaniu B? Kiedy wyrób może nosić zarówno znak B jak i CE? Jakie są

Zobacz cały artykuł »

Oznakowanie CE w instalacjach sanitarnych

Stosowane w instalacjach komponenty muszą spełniać wymagania prawne stawiane przez prawo krajowe oraz unijne. Spełnienie tych wymagań nie tylko umożliwia legalne wprowadzanie komponentów do obrotu ale także gwarantuje użytkownikom końcowym bezpieczeństwo ich użytkowania. Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest oznaczenie CE ? Jakie dokumenty muszą towarzyszyć znakowi CE? Co

Zobacz cały artykuł »

Podatek od deszczu

Wraz z nowelizacją prawa wodnego w 2017r. nastąpiła znacząca zmiana podejścia do wody deszczowej, która do czasu nowelizacji była traktowana jako ściek. Obecnie woda deszczowa rozumiana jest jako zasób, który należy gromadzić i wykorzystywać.  Z niniejszego artykuły dowiesz się: Dlaczego ważne jest gromadzenie wody deszczowej? Jaka jest wysokość podatku od

Zobacz cały artykuł »

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła są rozwiązaniem kompromisowym pomiędzy gruntowymi pompami ciepła a urządzeniami grzewczymi konwencjonalnymi. Od strony inwestycyjnej cena instalacji jest niższa o koszt odwiertów w gruncie, od strony eksploatacyjnej uzyskuje się wysoką lecz ograniczoną efektywność energetyczną. Powietrzne pompy ciepła mogą  pracować w naszym klimacie przez cały sezon grzewczy lecz ich

Zobacz cały artykuł »

Gazowe urządzenia hybrydowe

Gazowe urządzenia hybrydowe są połączeniem gazowego kotła kondensacyjnego wraz z powietrzną pompą ciepła. Jest to rozwiązanie pozwalające na oszczędność energii i ograniczenie kosztów w okresach przejściowych przy jednoczesnym zapewnieniu ekologicznego i taniego wspomagania w okresie zimowym. Urządzenia fabrycznie są zasilane energią elektryczną oraz gazem ziemnym z możliwością dostosowania palnika do

Zobacz cały artykuł »

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo