Gazowe urządzenia hybrydowe

Gazowe urządzenia hybrydowe są połączeniem gazowego kotła kondensacyjnego wraz z powietrzną pompą ciepła. Jest to rozwiązanie pozwalające na oszczędność energii i ograniczenie kosztów w okresach przejściowych przy jednoczesnym zapewnieniu ekologicznego i taniego wspomagania w okresie zimowym. Urządzenia fabrycznie są zasilane energią elektryczną oraz gazem ziemnym z możliwością dostosowania palnika do zasilania  propanem. 

Zasada działania urządzeń hybrydowych

Ideą urządzeń hybrydowych jest zapewnienie wspomagania dla powietrznej pompy ciepła w okresach niskich temperatur. Jest to zalecane szczególnie  w lokalizacjach w których w sezonie zimowym temperatury spadają do poziomów niższych niż -15oC i utrzymują się przez znaczący okres sezonu grzewczego. Wspomaganie powietrznej pompy ciepła polega na współpracy kotła gazowego z pompą lub indywidualnej pracy kotła. W zależności od ceny gazu, energii elektrycznej oraz obciążenia cieplnego budynku oblicza się punkty włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1  

Rys. 1 Wykres pracy urządzenia hybrydowego. 

Źródło: De Dietrich

Urządzenia hybrydowe klasy  Premium 

Moduł wewnętrzny stanowi blok  kotła gazowego umiejscowiony na lub obok zbiornika Ciepłej Wody Użytkowej, będącego również modułem wewnętrznym pompy ciepła. Na zewnętrz budynku montuje się blokowy moduł zewnętrzny pompy ciepła pobierający energię z powietrza zewnętrznego.  

Rys. 2 Wygląd modułu wewnętrznego oraz zewnętrznego urządzenia hybrydowego.

Źródło: De Dietrich

Moduł wewnętrzny ma kształt i wielkość typowej lodówki, moduł zewnętrzny różni się wielkością w zależności od mocy pompy ciepła i może być montowany na ścianie lub dachu budynku oraz w formie wolnostojącej na specjalnie przygotowanym do tego fundamencie. 

Urządzenia klasy Premium pozwalają przede wszystkim na zaawansowaną regulację, umożliwiają konstrukcję indywidualnie sterowanych  instalacji z obiegami mieszającymi w obrębie jednego budynku. Zastosowanie tej klasy urządzeń umożliwia:

 • Oddzielne zadanie temperatury w oddzielnych strefach budynku(np. poddasze i parter).
 • Ogrzewanie oranżerii, basenów oraz jacuzzi.
 • Regulację mocy pompy ciepła poprzez wbudowany inwerter.
 • Ograniczenie wymaganego prądu rozruchowego.
 • Sterowanie mocą urządzenia w zależności od temperatury zewnętrznej(ograniczenie kosztów eksploatacyjnych).
 • Intuicyjną obsługę przez użytkowników.
 • Magazynowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku zapewniając rezerwę na okres wzmożonego poboru wody. 

Ponadto urządzenia wyróżniają się eleganckim wyglądem i trwałą konstrukcją oraz są objęte 5-letnią gwarancją producenta. 

Ważną cechą tych urządzeń jest fabrycznie wbudowana możliwość chłodzenia budynku. Dzięki zastosowaniu obiegu odwróconego, możliwe jest zbudowanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji lub zintegrowanie urządzenia z centralą rekuperacyjną. 

Rys. 3 Konstrukcja modułu wewnętrznego urządzenia hybrydowego 

De Dietrich Modulens-G Hybrid

Źródło: De Dietrich

Rys. 4 Konstrukcja modułu zewnętrznego urządzenia hybrydowego 

De Dietrich Modulens-G Hybrid

Źródło: De Dietrich

Intuicyjne sterowanie urządzeniem oraz zaawansowane możliwości regulacji zapewnia elegancki i rozbudowany technologiczne sterownik przedstawiony na rys. 5. W każdej strefie budynku zasilanej przez oddzielny obieg hydrauliczny montuje się pokojowe wersje tego sterownika co umożliwia:

 1. Indywidualne ustawienie zadanej temperatury.
 2. Programowanie czasowe ogrzewania strefy.
 3. Zadanie temperatury CWU.
 4. Zaprogramowanie trybu nocnego .

Urządzenia posiadają również możliwość współpracy z aplikacją mobilną producenta umożliwiającą dostęp do konfiguracji urządzenia oraz odczyt danych zużycia energii  poprzez połączenie zdalne z telefonu lub tabletu. 

Rys. 5 Wygląd sterownika Isystem.

Źródło: De Dietrich

Rys. 6 Przykładowy schemat instalacji z urządzeniem hybrydowym klasy Premium

Źródło: De Dietrich

Urządzenia hybrydowe klasy  Komfort

Urządzenia hybrydowe klasy Komfort zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb cieplnych użytkowników budynku. Klasa zastosowanych materiałów konstrukcyjnych jest podobna  jak w przypadku urządzeń klasy Premium lecz znacznie ograniczone zostają możliwości konfiguracji urządzenia i rozbudowy instalacji. Najważniejszymi różnicami pomiędzy klasą Komfort a Premium są:

 • Brak wbudowanej możliwości chłodzenia budynku.
 • Ograniczone możliwości rozbudowy instalacji. 
 • Ograniczone możliwości konfiguracji urządzenia.
 • Brak monoblokowej konstrukcji modułu wewnętrznego, przepływowe podgrzewanie CWU. 
 • Mniej atrakcyjny wygląd urządzenia.

Te rozwiązanie jest kompromisem pomiędzy ceną montażu a oszczędnością eksploatacyjną i z powodzeniem może być stosowane w połączeniu z podstawowymi instalacjami grzewczymi. 

Rys. 7 Wygląd modułu wewnętrznego urządzenia hybrydowego klasy Komfort

Źródło: De Dietrich

Rys. 8 Przykładowy schemat instalacji z urządzeniem hybrydowym klasy Komfort

Źródło: De Dietrich

mgr inż. Nikon Gawryluk

Zelga instalacje

ul. Grochowska 341/174 Warszawa
kontakt@zelga.eu    |     509 973 364     |     691 967041

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo