OFERTA

INSTALACJE GRZEWCZE

Ogrzewanie nowoczesnego budynku realizowane jest poprzez instalacje grzewcze, które rozprowadzają ciepło ze źródła ciepła do pomieszczeń użytkowych. Medium roboczym może być w tym przypadku woda, powietrze lub gaz. Od rodzaju i wykonania instalacji grzewczej zależy komfort cieplny użytkowników budynku ale także sprawność energetyczna i wynikowo koszty eksploatacji instalacji.

Rodzaj instalacji grzewczej wybieramy na podstawie stanu technicznego obiektu, możliwości technologicznych, rodzaju źródła ciepła oraz budżetu inwestycyjnego klienta. Bardzo ważne jest dobranie właściwej instalacji grzewczej dla takich źródeł ciepła jak pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne gdyż niepoprawny dobór odbiorników ciepła, pomp obiegowych i średnic przewodów wodnych mogą drastycznie wpłynąć na koszty eksploatacyjne.

Posiadamy wiedzę oraz możliwości techniczne do budowania instalacji grzewczych wodnych, powietrznych i gazowych(freonowych), stosujemy między innymi technologie stali zaciskowej, miedzi zaciskowej, miedzi lutowanej, zgrzewanego polipropylenu czy zaciskanych systemów PEX.

Kluczowym elementem instalacji grzewczej w nowoczesnym budynku jest jej automatyka zapewniająca , w zależności od nakładów inwestycyjnych, sterowanie polegające na:

 • Regulacji centralnej ilości ciepła dostarczanego do budynku(regulacja źródła ciepła)

 • Regulacji grupowej ilości dostarczanego ciepła do pomieszczeń(regulacja grupowa obiegów grzewczych)

 • Regulacji indywidualnej ilości ciepła dostarczanego do pomieszczeń(regulacja indywidualna odbiorników ciepła)

 • Czasowej regulacji zgodnie z zadanym harmonogramem pracy

 • Optymalizacji kosztów poprzez inteligentne sterowanie ogrzewaniem budynku

Każdą instalację traktujemy indywidualnie i dobieramy tak aby zawsze spełniała co najmniej wszystkie wymagania poprawności montażu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz odpowiednio do możliwości inwestycyjnych oczekiwania inwestora z zakresu efektywności energetycznej oraz trwałości instalacji.

Realizujemy kompletne montaże instalacji od źródła ciepła do odbiorników ciepła, w naszej ofercie znajdują się:

 1. Kotły Gazowe

 2. Kotły Olejowe

 3. Pompy Ciepła typu woda/woda, grunt/woda, powietrze/woda

 4. Panele Solarne

 5. Kotły elektryczne

 6. Kominki z płaszczem wodnym

 

Ze względu na postęp technologiczny oraz, nowe regulacje prawne oraz troskę o środowisko, nie realizujemy montażu kotłów węglowych.

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo