Podatek od deszczu

Wraz z nowelizacją prawa wodnego w 2017r. nastąpiła znacząca zmiana podejścia do wody deszczowej, która do czasu nowelizacji była traktowana jako ściek. Obecnie woda deszczowa rozumiana jest jako zasób, który należy gromadzić i wykorzystywać. 

Z niniejszego artykuły dowiesz się:

 • Dlaczego ważne jest gromadzenie wody deszczowej?
 • Jaka jest wysokość podatku od deszczu i kogo on dotyczy?
 • Jakie są planowane zmiany od 2022r?
 • Jak ograniczyć wysokość podatku od deszczu o 70%?
 • Jak wykorzystywać wodę deszczową?

Gromadzenie wody deszczowej

Gromadzenie wody deszczowej ma na celu zabezpieczenie kraju przed skutkami suszy. Nieprzepuszczalne konstrukcje budowlane uszczelniają grunt co powoduje okresowe podtopienia oraz susze. Wzrost populacji, postępująca urbanizacja ale przede wszystkim zmiana klimatu mają negatywny wpływ na obieg wody w przyrodzie.

Aktualny cykl wodny w przestrzeniach zurbanizowanych

Obecnie coraz częściej słyszy się o problemach z dostawami wody oraz ograniczaniu wykorzystywania wody z miejskich sieci wodociągowych na cele podlewania trawników. Problem jest globalny i dotyczy nie tylko naszego kraju. Jednocześnie, Polska ma bardzo małe zasoby wody są one porównywalne do całkowitych zasobów wody w Egipcie. W Polsce na mieszkańca mamy rocznie więcej zasobów odnawialnych niż Egipt, ale to nie jest ilość zasobów, która pozwala nam spać spokojnie. W bardzo dużym stopniu jesteśmy zależni od własnych opadów i ich retencji dlatego kluczowe jest ograniczanie zużycia wody oraz magazynowanie wody deszczowej aby to co spadnie z nieba nie spływało zbyt szybko do morza.

Podatek od deszczu

Zgodnie z Prawem wodnym, podatek od deszczu dotyczy właścicieli dużych budynków o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, którzy dokonali zabudowania działki w co najmniej 70%, a w okolicy działki nie ma kanalizacji deszczowej.  Innymi słowy podatek od deszczu będzie dotyczył posesji, które w dużej mierze zostały pokryte, np. betonem, nieprzepuszczalną kostką czy też asfaltem.

Z podatku zwolnione są:

 • Kościoły,
 • związki wyznaniowe,
 • odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
 • zarządcy dróg publicznych oraz dróg kolejowych – pod warunkiem, że wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są wód bądź do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację wód.

Stawka opłat za „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” wynosi (na dzień 15/06/2021r.)

 • W przypadku braku gromadzenia wody deszczowej – 1,00 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności do 10% odpływu rocznego – 0,60 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego – 0,30 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego – 0,10 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej

Zmiany od 2022r.

Zmiany w ustawie mają być wprowadzone poprzez opublikowanie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt tej ustawy jest obecnie procedowany i trwają  jego konsultacje publiczne. Nowe stawki wprowadzone w ustawie to:

 • W przypadku braku gromadzenia wody deszczowej – 1,50 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności do 10% odpływu rocznego – 0,90 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego – 0,45 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej
 • W przypadku gromadzenia wody o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego – 0,10 zł za 1 m2 powierzchni utwardzonej

Ponadto zmieni się próg stosowania podatku od deszczu i zaczynać ma się od 600 m2 przy ponad 50 proc. zabudowy, a nie od obowiązujących obecnie 3500 m2 i ponad 70 proc. Zabudowy. Z proponowanych zmian wynika, że zobowiązani do wnoszenia opłaty będą nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby fizyczne, czyli np. właściciele domów jednorodzinnych.

Magazynowanie wody deszczowej

Gromadzenie wody deszczowej jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska i zabezpieczenia się przed suszą. Jednocześnie jeszcze ważniejszym jest zapewnienie wykorzystywania tej zmagazynowanej wody w celu ograniczania zużycia wody pitnej.

Zmagazynowaną wodę standardowo wykorzystuje się do podlewania ogrodów jednak istnieją już dostępne systemy wykorzystujące tą wodę do ubikacji i pralek. Magazynowana woda deszczowa jest filtrowana w sposób umożliwiający jej wykorzystanie a jej właściwości fizykochemiczne (woda bardzo miękka) ograniczają zużycie detergentu w pralkach.

Montowane przez nas instalacje są w pełni automatyczne a zbiorniki montowane są pod ziemią. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest magazynowanie wody w sposób wygodny i estetyczny.

W przypadku domów jednorodzinnych zużycie wody pitnej na cele poza spożywcze(woda szara) wynosi około 35% jednocześnie w przypadku budynków biurowych i użyteczności publicznej  ta wartość wzrasta do 80%. Magazynowanie wody deszczowej pozwala na obniżenie podatku od deszczu, obniżenie opłat związanych z wykorzystywaniem wody z miejskiej sieci wodociągowej oraz obniżenie kosztów zakupu detergentów do prania.

Zelga instalacje

ul. Grochowska 341/174 Warszawa
kontakt@zelga.eu    |     509 973 364     |     691 967041

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo