Instalatorzy certyfikowani przez:
Autoryzowany Serwis i Instalator Pomp Ciepła

O NAS

KIM JESTEŚMY?

W roku 1975 w Kamionce Małej swoją działalność związaną z instalacjami wodnymi rozpoczął lokalny rolnik obdarzony darem poszukiwania wody. Piotr Zelek odkrywając swoje umiejętności pomógł ponad 150 okolicznym gospodarstwom domowym w odnalezieniu wody pitnej. Swoje usługi świadczył na terenie małopolski znajdując wodę oraz kopiąc studnie wraz z doprowadzaniem przyłączy wodnych. Charakterystyka geologiczna Beskidu Wyspowego umożliwia budowę grawitacyjnych układów zaopatrzenia w wodę co oznacza, że budując studnię 30 metrów powyżej poziomu budynku można dostarczać wodę do gospodarstw domowych bez użycia pomp czyli bez uzależniania się od energii elektrycznej. Takie układy tworzył Piotr Zelek kopiąc studnie oraz prowadząc rury do budynków, miażdżąca większość tych układów pracuje do dzisiaj nieprzerwanie zaopatrując gospodarstwa domowe w wodę pitną. Z czasem swoje usługi zaczął świadczyć również poza granicami województwa małopolskiego a w końcu poza granicami kraju.

W 1985r. do fachu dołączył, syn Piotra, Władysław Zelek co umożliwiło dalszy rozwój firmy, który trwa do dzisiaj. Ojciec i syn wspólnie wykonywali studnie jednocześnie wprowadzając na rynek Beskidu wyspowego nową usługę budowania wodnych, grawitacyjnych instalacji grzewczych. W czasach gdy ta technologia była już znana w większych miastach i miasteczkach, większość gospodarstw domowych w obszarach wiejskich wykorzystywała technologię pieców grzewczych bez możliwości grzania ciepłej wody. Dzięki dodaniu tzw. Podkowy do pieca uzyskiwano możliwość grzania ciepłej wody użytkowej. Ponadto był to czas w którym na wsiach zaczęto inwestować w grawitacyjne, grzejnikowe instalacje wodne oparte na kotłach węglowych. Był to przeskok technologiczny ograniczający konieczność rozpalania i utrzymywania ognia w kilku piecach kaflowych w budynku co ograniczało czasochłonność prac związanych z ogrzewaniem budynku.

W 1999r. Władysław Zelek rozpoczął własną działalność w województwie mazowieckim świadcząc usługi montażu kotłów węglowych, gazowych oraz instalacji wodnych. W 2004r. powstała firma Władmet Instalacje a 4 lata później zamontowaliśmy pierwszą pompę ciepła. W 2010r. swoją przygodę z instalacjami wodnymi rozpoczął, siostrzeniec Władysława, Nikon Gawryluk jako asystent instalatora kontynuując rodzinną tradycję. Wraz ze wzrostem zainteresowania instalacjami ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra i znacząco poszerzając wiedzę w zakresie instalacji HVAC. Od tego momentu rozpoczęliśmy pracę aby skierować swoje działania na pompy ciepła porzucając technologie węglowe oraz gazowe. Od 2018r. wykonujemy głównie instalacje pomp ciepła oraz instalacje hybrydowe w których kocioł i pompa ciepła współpracują ze sobą.  

W 2022r. powstała firma Zelga Instalacje jako kontynuacja rodzinnej tradycji w formie umożliwiającej rodzinie rozszerzenie możliwości współpracy. Jej udziałowcami zostali syn, zięć i wnuk śp. Piotra Zelka, któremu nie dane było zobaczyć tego kamienia milowego w kontynuacji jego dzieła. Wierzymy, że pompy ciepła są właściwym kierunkiem rozwoju umożliwiającym ograniczanie kosztów ogrzewania i zanieczyszczania planety. Bierzemy czynny udział nie tylko w profesjonalnym projektowaniu, dobieraniu i instalowaniu pomp ciepła ale także w promowaniu energooszczędnych działań i rozwoju OZE. J

O NAS

CO ROBIMY?

Wykonujemy wysokiej jakości instalacje wewnętrzne w zakresie zaopatrzenia w wodę, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynków. W stosunku do innych firm wyróżnia nas holistyczne podejście do instalacji, oprócz poprawnej ich budowy skupiamy naszą uwagę przede wszystkim na ich możliwej współpracy zapewniającej higieniczne warunki i wysoki komfort użytkowania przy niskiej cenie eksploatacji. Każdy budynek traktujemy indywidualnie uwzględniając jego zapotrzebowanie na energię, konstrukcję, charakter użytkowania oraz liczbę użytkowników.

Dobieramy oraz wykonujemy:

O NAS

Nasze kwalifikacje

W naszym portfolio znajdują się instalacje oparte na gruntowych, wodnych oraz powietrznych pompach ciepła a także kolektorach słonecznych, kotłach kondensacyjnych, urządzeniach hybrydowych a także kotłach węglowych oraz olejowych. Świadczyliśmy i świadczymy usługi dla dużych firm i organizacji takich jak Telewizja Polsat, Polkomtel, Inwestycje Polskie, Kościoły, hale produkcyjne i inne. Posiadamy inżynierską wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne z wielu wykonanych instalacji. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oferowanych urządzeń a nasze umiejętności potwierdzają certyfikaty, dyplomy i opinie klientów.

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo