OFERTA

INSTALACJE sanitarne

Instalacje Sanitarne są ważnym elementem budynku gdyż od ich poprawności wykonania zależy komfort i bezpieczeństwo sanitarne osób w nim przebywających. Pojęcie „Instalacje Sanitarne” zawiera w sobie wiele instalacji typowych dla domów jednorodzinnych, biurowców, obiektów sakralnych i przemysłowych. W skład instalacji sanitarnych wchodzą między innymi:

 • instalacja wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej)

 • instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej)

 • instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (tryskaczowa, hydrantowa)

 • instalacja grzewcza

 • instalacja chłodnicza (lub inaczej ziębnicza)

 • instalacja freonowa

 • instalacja wentylacji (wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, aeracji)

 • instalacja wentylacji pożarowej (oddymiania, nawiewu pożarowego)

 • instalacja klimatyzacji

 • instalacja gazowa

 • instalacja olejowa

 • instalacja sprężonego powietrza

 • instalacja spalinowa

Zapewniamy montaż wszystkich instalacji sanitarnych w budynkach nowobudowanych jak i modernizowanych.

ZMIANA W ZELGA INSTALACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą formy działalności zmieniamy się w Zelga Sp. z o. o.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule
https://wladmet.pl/zmieniamy-sie-w-zelga-instalacje/

Wladmet Instalacje logo